Tämä on Veolia

TÄMÄ ON VEOLIA

Veolia auttaa kuntia ja yrityksiä hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Keskitymme kierrätys-, vesi- ja energiaratkaisuihin sekä teollisuuden tukipalveluihin.  

Optimoimalla resurssien käyttöä voimme auttaa yritystäsi säästämään rahaa ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Pohdimme yhtä paljon myös arkea. Huolehdimme, että ihmisillä on puhdasta juomavettä ja lämpöä. Keräämme ja kierrätämme eri materiaaleja sekä huolehdimme teollisuuskiinteistöistä ja teknisestä infrastruktuurista. Asiakkaana saat käyttöösi suuren yhtiön resurssit ja globaalin toiminnan, pitkän kokemuksen ja tutkimusosaston. Samaan aikaan saat myös paikallisen toimijan joustavuuden ja nopean reagointikyvyn.

VEOLIA SUOMESSA

Suomessa meillä on toimipisteitä Helsingissä, Kilpilahdessa, Harjavallassa, Seinäjoella, Koskenkorvalla, Lahdesssa, Kirkkonummella ja Oulussa. Tarjoamme energia- ja vesiratkaisujen lisäksi myös ja teollisuuden tukipalveluita. Keskitymme erityisesti teollisuuteen, mutta toimimme myös kuntien kanssa muun muuassa hukkalämpöjen hyödyntämisessä.

Suomessa liikevaihtomme on  60 miljoonaa euroa, työllistämme 130 henkilöä, ja olemme osa Veolian kansainvälistä organisaatiota. 

Toimintamme koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: 

 • Kilpilahti
 • Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
 • Biopolttoaineet ja biokemikaalit

Jotta voisimme jatkossakin olla maailman johtavia yhtiöitä ekologisessa muutoksessa, meidän on pysyttävä tekniikan, tutkimustyön, lainsäädännön ja laadukkaan työn etulinjassa. Toimintamme on sertifioitu ja meillä on ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000 ja ISO 50001 -sertifikaattit . Sertifikaattiemme ansiosta voimme taata ja kehittää jatkuvasti työtämme. Sertifioitu toimintajärjestelmä on laatu-, ympäristö- ja työympäristötyömme perusta. 

Lue lisää sertifikaateistamme.

Sertifikaattiemme ansiosta voimme taata ja kehittää jatkuvasti työtämme. 

VEOLIA MAAILMALLA

Veolia-konsernin tavoitteena on olla tulevaisuudessa ekologisen muutoksen edelläkävijä. Yli 220 000 työntekijän tuella viidellä eri mantereella, Veolia suunnittelee ja ottaa käyttöön hyödyllisiä käytännön ratkaisuja vesien, jätteiden ja energian hallintaan, jotka edistävät nykytilanteen radikaalia muutosta. Kolmella toisiaan täydentävillä toiminnoillaan Veolia auttaa kehittämään resurssien saatavuutta, säilyttämään käytettävissä olevia resursseja sekä korvaamaan niitä. Vuonna 2022 Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) saavutti 42,9 miljardin euron konsolidoidun liikevaihdon.

 Veolia Services Suomi Oy on osa Veolia konsernia. 

Water

Toimitamme juomavettä 111 miljoonalle ihmiselle

Huolehdimme 97 miljoonan ihmisen jätevedestä

Huolehdimme 3362 
vedenkäsittelylaitoksesta

Huolehdimme 2737 jätevedenpuhdistamosta

Waste management

464,948 kaupallista toimijaa asiakkaana

61 miljoonaa tonnia kierrätettyä jätettä

685 jätteenkäsittelylaitosta

Vastaamme 40 miljoonan ihmisen jätteiden käsittelystä kuntien piirissä

Energy

45,806 lämpö- ja jäähdytyskohteen käyttö ja huolto

611 lämmitys- ja jäähdytysverkostoa

Tuotanto 44 miljoonaa megawattituntia 

2357 teollisuuslaitoksien operointi

Resourcing the world

Haluamme edesauttaa siirtymistä resurssien kertakulutuksesta maailmaan, jossa kiertotalous ja kierrätys ovat keskiössä. Siksi suunnittelemme ja toteutamme ratkaisuja, jotka parantavat resurssien saatavuutta, ja samalla myös uudistamme ja vaihdamme niitä.

Osaamisemme veden, energian ja kierrätyksen saralla tekee meistä vahvan ja innovatiivisen kumppanin, joka edesauttaa kehitystä ja ihmisten hyvinvointia sekä auttaa luomaan parempia ja tehokkaampia yrityksiä ja alueita.

Lue lisää Veoliasta ja työstämme maailman hyväksi.

Maailman luonnonvaroja kulutetaan hurjaa vauhtia.

Se ei tarkoita ongelmia ainoastaan yrityksille ja yhteiskunnalle vaan uhkaa koko olemassaoloamme.

Veolian tarkoitus

Veolian tarkoitus on ekologinen muutos. Ehtyvät luonnonvarat vähenevät samaan aikaan, kun väestö kasvaa jatkuvasti yhä urbaanimmassa maailmassa. Lisäksi ilmastoon liittyvät ongelmat ovat kohtalonkysymys koko maailman väestölle. 

Meidän täytyy pohtia suhtautumistamme luonnonvaroihin ja kehittää uusia kestävämpiä, tehokkaampia ja tasapainoisempia yhteiskunnallisia talouskasvun malleja ja ideoita.  


Veolialla on 160 vuoden kokemus vesi-, energia- ja jäteratkaisuista, joten voimme soveltaa innovatiivisuuttamme edistääksemme kehitystä ja ihmisten hyvinvointia – ja samanaikaisesti parantaa yritysten ja kuntien suorituskykyä. Kun halutaan siirtyä resurssien kertakulutuksesta kohti kiertotalousmallia, jossa resursseja vapautetaan, otetaan talteen ja luodaan uudelleen, Veolia on avainasemassa tarvittavien ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Resourcing the World

Siten Veolia ja kaikki työntekijämme auttavat maailmaamme - vaalimme arvokkaita resurssejamme ja annamme niille uuden elämän. Veolia on ainutlaatuinen kumppani, joka luo kestävää arvoa resursseja vapauttamalla, talteen ottamalla ja luomalla uudelleen.

Resurssien vapauttaminen

Veolia tarjoaa ratkaisuja, jotka vaativat vähemmän resursseja, sekä toimivat tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Resurssien talteenotto

Veolia kehittää menetelmiä, jotka suojelevat resursseja ja optimoivat niiden käyttöä, mutta takaamme kuitenkin laadun ja hyödyn.

Resurssien uudelleenluominen

Veolia kierrättää resursseja ja luo uusia käyttöalueita tai korvaa neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Se vähentää ympäristövaikutusta, luo uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja pienentää yhteiskunnan kuiluja.

Arvomme

ARVOMME

Arvomme kertovat tavastamme työskennellä kestävän yhteiskunnan sekä viihtyisän ja kehittyvän työpaikan eteen:

Vastuu
Jokainen täyttää velvollisuutensa ja tekee sen turvallisesti.

Yhteisöllisyys

Tuemme toisiamme ja pidämme huolta ympäristöstämme. 

Kunnioitus
Kunnioitamme toisiamme ja näemme moninaisuuden rikkautena.  

Innovatiivisuus
Kehitämme räätälöityjä ratkaisuja, joita parannamme jatkuvasti.

Asiakaslähtöisyys

Rakennamme pitkäaikaisia kumppanuuksia käymällä aktiivista dialogia asiakkaidemme kanssa.

Veolian yhteiskuntavastuu

Peruspalveluiden takaaminen ja jakaminen sekä resurssien säästäminen seuraaville sukupolville ovat suuria ja merkittäviä haasteita yhteiskunnallemme. Me Veolialla suhtaudumme yhteiskuntavastuuseen vakavasti ja kunnianhimoisesti voidaksemme saavuttaa nämä tavoitteet. Meille on tärkeää pysyä nyky-yhteiskunnassa toimivana ja kasvavana yrityksenä, joka auttaa kehittämään myös asiakkaidensa yhteiskuntavastuullisuutta.
Veolia-konserni on tunnistanut tärkeimmät asiat yhteiskuntavastuustrategiassaan, ja olemme päättäneet nojautua yhteiskuntavastuutoiminnassamme kolmeen pääkohtaan: kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja työntekijöidemme hyvinvointiin.

Kestävä kehitys

 • Luonnonvarojen kestävää käyttöä kiertotalouden kautta
 • Taistelua ilmastonmuutosta vastaan
 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja palauttamista
   

Kestävä kasvu

 • Uusien suhteiden ja arvoa luovien mallien rakentamista osakkaidemme kanssa
 • Alueellisen kehityksen edesauttamista
 • Terveydelle ja inhimilliselle kehitykselle välttämättömien palveluiden tarjoamista ja säilyttämistä
   

Työntekijöillemme

 • Turvallisen ja terveen työympäristön varmistamista
 • Jokaisen työntekijän ammatillisen kehityksen ja sitoutumisen edistämistä
 • Moninaisuuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamista yrityksessä
   

Lue lisää Veolian yhteiskuntavastuusta