Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Veolia Services Suomi Oy:n (”Veolia”) asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja verkkosivuston kävijöiden henkilötietojen käsittely.

 

Kuka käsittelee tietojasi?

Veolia Services Suomi Oy (y-tunnus: 2728991-6)

Keilaranta 8

02150 Espoo

 

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä: [email protected]

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Mikäli olet asiakkaamme, potentiaalisen asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia sopimussuhteen hoitamista ja/tai palveluiden toimittamista varten tarvittavia tietoja:

 • Yrityksen edustajan nimi ja asema yrityksessä 
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Markkinointiluvat ja -kiellot 

Mikäli vierailet verkkosivuillamme, käsittelemme sinusta evästeiden avulla kerättyjä tietoja (ks. tarkemmin kohta ”Evästeet”).

 

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sopimussuhteiden hoitaminen, viestintä, markkinointi, tiedottaminen sekä tarjoamiemme palveluiden ja tuotteiden toimittaminen ja kehittäminen.

 Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme asiakas- tai yhteistyösuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen perusteella, tai sopimuksen täytäntöönpano tai valmistelu. Suoramarkkinointi saattaa perustua antamaasi suostumukseen.

 

Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Jos edustat yritystä, saatamme myös saada tietosi edustamaltasi yritykseltä. Voimme tarkastaa ja päivittää tietojasi myös väestörekisteristä sekä tietopalveluita tarjoavilta yrityksiltä.

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi Veolia-konsernin yrityksille ja kumppaneille lainsäädännön salliessa. Voimme lisäksi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

Voimme lisäksi hyödyntää seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • IT-järjestelmätoimittajat
 • Viestintäpalveluiden toimittajat
 • Markkinointityökalujen tarjoajat.

 

Siirrämmekö henkilötietijasi kolmanteen maahan?

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat sekä kirjanpitovelvoitteet. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet.

Markkinointitarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja säilytämme siihen asti, kunnes meitä pyydetään lopettamaan kyseisten tietojen käsittely ellei tietoomme tule aiemmin, että tiedot eivät ole enää ajan tasalla.

 

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme tilapäisiä ja pysyviä evästeitä. Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle sivustoa selattaessa. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi kävijämäärien mittauksen. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi. 

Halutessasi voit rajoittaa tai estää evästeiden käytön laitteesi selainasetuksista. Huomioithan, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivujen toiminnallisuuteen. 

 

Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään: [email protected]

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai 
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointia varten.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi

 

Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

 Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 Ainoastaan niillä työntekijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin.