Ura meillä

Veolia-konsernin tavoitteena on olla ekologisen muutoksen edelläkävijä. Veolia suunnittelee ja ottaa käyttöön edistyksellisiä käytännön ratkaisuja vesien, jätteiden ja energian hallintaan lähes 220 000 työntekijän voimin. Näillä kolmella toisiaan täydentävällä liiketoiminta-alueella Veolia auttaa kehittämään resurssien saatavuutta, säilyttämään käytettävissä olevia resursseja sekä uudistamaan niitä.

Vuoden 2022 aikana Veolia-konserni toimitti juomavettä 111 miljoonalle ihmiselle, huolehti 97 miljoonan ihmisen jätevesien käsittelystä, tuotti 44 terawattituntia energiaa sekä kierrätti 61 miljoonaa tonnia jätteitä.

Avoimet työpaikat

Meillä on tarjolla uramahdollisuuksia monilla tulevaisuuden aloilla: resurssioptimoinnin, ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen parissa. Henkilöstömme toimii vastuullisesti ja aloitteellisesti joka päivä.

Voit myös halutessasi lähettää avoimen hakemuksesi meille.

Tavoitteenamme on olla alan paras työnantaja ja tarjoamme monia etuja

  • Joustavat työaikajärjestelyt ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen
  • Hyvä työterveyshuolto
  • Koulutus- ja kehitysmahdollisuudet
  • Toimipaikkakohtaiset muut edut

 

Tärkein asia on henkilöstön osaaminen

Veoliassa voit kehittyä monella eri tavalla. Meillä on kansallisia ja kansainvälisiä koulutusohjelmia, joiden avulla varmistamme, että työntekijöillämme on oikeaa osaamista ja he saavat mahdollisuuden kehittyä ammatissaan.

Campus Veolia on koulutusyksikkömme, joka tarjoaa koulutusta sekä omaan että organisaation kehittymiseen. Kannustamme ja autamme vaihtamaan työtehtäviä Veolian sisällä, sekä Suomessa, että ulkomailla konsernin sisällä. Konsernissa on tarjolla monia ura- ja etenemismahdollisuuksia.

Työturvallisuus

Pyrimme jatkuvasti parantamaan henkilöstömme työympäristöä ehkäisemällä työpaikan riskejä ja vahinkoja. Työympäristön kehittäminen parantaa henkilöstön hyvinvointia ja koko yrityksen tuloksellisuutta.

Tavoitteenamme on tukea jo tehtyjä parannuksia ja asettaa uusia tavoitteita niin, että koko henkilöstö kaikilla tasoilla osallistuu niihin. Työturvallisuuden eteen tehtävä työ on meillä itsestäänselvyys ja oleellinen osa yrityksen perusprosesseja.