Ura meillä

Veolia-konsernin tavoitteena on olla tulevaisuudessa ekologisen muutoksen edelläkävijä. Yli 220 000 työntekijän tuella viidellä eri mantereella, Veolia suunnittelee ja ottaa käyttöön hyödyllisiä käytännön ratkaisuja vesien, jätteiden ja energian hallintaan, jotka edistävät nykytilanteen radikaalia muutosta. Kolmella toisiaan täydentävillä toiminnoillaan Veolia auttaa kehittämään resurssien saatavuutta, säilyttämään käytettävissä olevia resursseja sekä korvaamaan niitä. Vuonna 2021 Veolia-konserni toimitti juomavettä 79 miljoonalle asukkaalle ja jätevesien puhdistusta 61 miljoonalle asukkaalle sekä tuotti lähes 48 miljoonaa megawattituntia energiaa ja kierrätti yli 48 miljoonaa tonnia jätettä. Vuonna 2021 Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) saavutti 28,5 miljardin euron konsolidoidun liikevaihdon.

 

Avoimet työpaikat

Meillä on tarjolla uramahdollisuuksia monilla tulevaisuuden aloilla: resurssioptimoinnin, ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen parissa. Henkilöstömme toimii vastuullisesti ja aloitteellisesti joka päivä.

Täältä löydät avoimet työpaikkamme. Voit myös halutessasi lähettää avoimen hakemuksesi meille.
 

Engineering Manager

Senior Project Manager
 

Tärkein asia on henkilöstön osaaminen

Veoliassa voit kehittyä monella eri tavalla. Meillä on kansallisia ja kansainvälisiä koulutusohjelmia,
joiden avulla varmistamme, että työntekijöillämme on oikeaa osaamista ja he saavat
mahdollisuuden kehittyä ammatissaan. Campus Veolia on koulutusyksikkömme, joka tarjoaa
koulutusta sekä omaan että organisaation kehittymiseen. Kannustamme ja autamme vaihtamaan
työtehtäviä Veolian sisällä, sekä Suomessa, että ulkomailla konsernin sisällä. Konsernissa on
tarjolla monia ura- ja etenemismahdollisuuksia.

Tavoitteenamme on olla alan paras työnantaja ja tarjoamme monia etuja:

  • Joustavat työaikajärjestelyt ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen
  • Hyvä työterveyshuolto
  • Koulutus- ja kehitysmahdollisuudet
  • Toimipaikkakohtaiset muut edut

 

Työturvallisuus

Pyrimme jatkuvasti parantamaan henkilöstömme työympäristöä ehkäisemällä työpaikan riskejä ja
vahinkoja. Työympäristön kehittäminen parantaa henkilöstön hyvinvointia ja koko yrityksen
tuloksellisuutta. Tavoitteenamme on tukea jo tehtyjä parannuksia ja asettaa uusia tavoitteita niin,
että koko henkilöstö kaikilla tasoilla osallistuu niihin. Työturvallisuuden eteen tehtävä työ on meillä
itsestäänselvyys ja oleellinen osa yrityksen perusprosesseja.