Biopolttoaineet ja biokemikaalit

Veolian rakenteilla oleva metanolin puhdistuslaitos vahvistaa edelleen Äänekosken biokiertotalouden liiketoimintapotentiaalia.

Vesien, jätteiden ja energian hallintaan sekä resurssien viisaampaan hyödyntämiseen ratkaisuja kehittävä Veolia perustaa ensimmäisen metanolin puhdistuslaitoksen Suomeen. Vuonna 2024 valmistuva laitos tulee jatkojalostamaan Metsä Fibren Äänekoskella sijaitsevan biotuotetehtaan sivuvirtoina syntyvän metanolin muun muassa biopolttoaineeksi liikennekäyttöön.

Veolian puhdistuslaitoksen ansiosta sellun valmistusprosessissa sivuvirtoina syntyvä raakametanoli saadaan hyödynnettyä siellä, missä se tuottaa eniten lisäarvoa. Veolia alkaa valmistaa raakametanolista kaupallista biometanolia, jota voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttoaineena. Äänekoskella valmistettu biometanoli täyttää uusiutuvan energian direktiivin II (RED II) mukaiset 2A-sukupolven biopolttoaineen vaatimukset.

Laitos käynnistyy näillä näkymin tuotantonsa vuonna 2024 ja sen vuotuinen biometanolin tuotantokapasiteetti on 12 000 tonnia. Biometanolin lisäksi puhdistusprosessissa syntyy etanolia ja lannoitusaineita, eikä lainkaan uusia päästöjä ympäristöön. Uuden laitoksen myötä Äänekoksen alueelle syntyy myös uusia työpaikkoja sekä uutta osaamista. 

Yhteensä yli 50 miljoonan euron arvoiseen laitosinvestointiin on saatu tukea Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Veolia haluaa tämän kaltaisilla investoinneilla panostaa paikallisten, päästöttömien ja energiaomavaraisuutta lisäävien kiertojen luomiseen.