Kilpilahti

Veolia Services Suomi Oy operoi Kilpilahdessa sijaitsevana voimalaitos ja vastaa laitoksen kunnossapitosta. 

Neste, Veolia ja Borealis ovat sopineet yhteisyrityksestä, joka rakentaa yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen jalostamon ja Borealiksen petrokemiantuotannon tarpeisiin Porvoossa. Laitos tuottaa höyryä ja muita käyttöhyödykkeitä. Neste ja Veolia omistavat Kilpilahti Power Plant Limited-nimisestä ("KPP") yhteisyrityksestä kumpikin 40 % ja loput 20 % omistaa Borealis.
 
Uuden voimalan höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon 30 megawattia. Voimalan kokonaisinvestointi on noin 400 miljoonaa euroa. Veolian operoiman laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2020. Veolia Services Suomi Oy vastaa 20 vuoden ajan voimalayksiköiden operoinnista ja kunnossapidosta.

Haluatko kuulla lisää meistä ja palveluistamme?

Voimalaitospäällikkö Mika Repka
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 40 172 6669

Henkilöstöpäällikkö Maija Paterson
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 40 172 7078

Kunnossapitopäällikkö Juha Kujala
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 50 389 4500

Hallintoassistentti Nienke Palm
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 40 172 1117