Kilpilahti

Veolia Finland operoi Kilpilahdessa sijaitsevaa voimalaitosta ja vastaa laitoksen kunnossapitosta. 

Neste, Veolia ja Borealis ovat sopineet yhteisyrityksestä, joka rakentaa yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen jalostamon ja Borealiksen petrokemiantuotannon tarpeisiin Porvoossa. Laitos tuottaa höyryä ja muita käyttöhyödykkeitä. Neste ja Veolia omistavat Kilpilahti Power Plant Limited-nimisestä ("KPP") yhteisyrityksestä kumpikin 40 % ja loput 20 % omistaa Borealis.

Veolia Finland toimii öljy- ja petrokemian teollisuuden sopimuskumppanina Porvoon Kilpilahdessa. VSS operoi ja kunnossapitää alueen voimalaitoksia. Uuden rakenteilla olevan voimalaitoksen höyryntuotantokapasiteetti on 450 MW ja sähköntuotannon 30 MW. Veolia Services Suomi Oy on Veolia Nordic Ab:n (100 %) tytäryhtiö.

 

Haluatko kuulla lisää meistä ja palveluistamme?

Business Area Manager Mika Repka
[email protected]
+358 40 172 6669

Henkilöstöpäällikkö Maija Paterson
[email protected]
+358 40 172 7078

Kunnossapitopäällikkö Juha Kujala
[email protected]
+358 50 389 4500