Energiatehokkuuden parantaminen

Energiatehokkuuden parantaminen

Tehottomat energiajärjestelmät kasvattavat kustannuksia. Innovatiivisilla ratkaisuilla voi parantaa järjestelmää – ja tuottoa. Autamme rakentamaan, puhdistamaan, käyttämään ja optimoimaan järjestelmiänne. 

Autamme havaitsemaan tarpeita sekä analysoimaan laitoksianne, jotta voitte ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat toimintaamme – esimerkiksi maksimoimalla laitteistonne energiatehokkuutta. 

LÄPINÄKYVYYS JA JÄLJITETTÄVYYS
YKSI KUMPPANI KAIKKEEN
TURVALLISUUS ETUSIJALLA
KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN
PIENEMPI ENERGIANKULUTUS

Tulevan kunnossapidon suunnittelulla ja jäsentämisellä, niin kutsutulla omaisuudenhallinnalla, voimme pidentää laitteiston käyttöikää ja varmistaa, että järjestelmää hyödynnetään mahdollisimman hyvin, samalla kun kustannukset pienenevät ja tasoittuvat. 

Selvitämme myös, miten voitte vähentää hukkaenergiaanne ja luoda synergioita toiminnassamme, mikä puolestaan auttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Siten voimme auttaa teitä parantamaan järjestelmienne hyötysuhdetta ja varmistamaan, ettei ympäristöä kuormiteta turhaan.

Huolehdimme myös hukkalämmöstä ja siten pienennämme polttoaineen tarvetta, päästöjä ja kustannuksia. Näin saamme laitoksenne osaksi kiertotaloutta. Veolian kansainvälisen toiminnan ansiosta voimme hyödyntää kaikkia konsernimme taitoja sekä kertynyttä kokemustamme.

Haluatko lisätietoa energiatehokkuuden parantamisesta? Ota yhteyttä:

Antti Kokko | Head of Sales and Business Development +358 44 7012350 | [email protected]

Miten parannamme energiatehokkuutta?

Täysi läpinäkyvyys

Valvontamme ansiosta havaitsemme ongelmat ajoissa ja ehkäisemme seisokkeja sekä mahdollistamme toiminnan läpinäkyvän raportoinnin – siten käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat aina hallinnassanne. 

Yksi kumppani kaikkeen
Veolia on maailman johtavia vesi-, energia- ja jätepalvelujen tarjoajia. Tarjoamme tukea ja innovatiivisia ratkaisuja resurssien käsittelyyn ja optimointiin näillä osa-alueilla. Koska palvelumme eivät yleensä ole ydintoimintojanne, autamme teitä myös osaamisemme ja ratkaisujemme avulla luomaan synergioita, mikä tuo säästöjä ja parannuksia. Tarjoamme tämän kaikkeen toimintaan ja kunnossapitoon energia-, vesi- ja jätteenkäsittelyasioissa, minkä ansiosta olemme teille ihanteellinen kumppani. 

Turvallisuus etusijalla
Meillä on tiukat turvallisuusvaatimukset, mikä takaa, että kaikki työ suoritetaan asianmukaisesti ja tehokkaasti. Rutiinimme, prosessimme ja toimintajärjestelmämme ovat hyvin pitkälle kehitettyjä. Meillä on erityiset varotoimet sekä yksityiskohtaiset turvallisuusrutiinit laitteiden, työtapojen ja toimijoiden pätevyyksien osalta.

Omaisuudenhallinta parantaa kustannustehokkuutta – ja tuottoa

Meillä on ISO 55000 -sertifikaatti omaisuudenhallinnasta, ja voimme parantaa kustannustehokkuutta merkittävästi analysoimalla käytön ja kunnossapidon todellisten tarpeidenne mukaisesti.  

Kunnossapito suunnitellaan strategisesti, ja tutkimme, mitkä toimintatavat ovat kustannustehokkaimpia, riippuen käyttämistänne teknisistä järjestelmistä. Osa järjestelmistä kaipaa säännöllistä kunnossapitoa, jotta käyttöikä voidaan maksimoida ja kalliit sijoitukset minimoida. Toisten järjestelmien kunnossapito taas voi olla niin kallista, että laitteet kannattaa käyttää loppuun asti ja vaihtaa sitten uusiin. 

Omien verstaidemme ansiosta pystymme aina hallitsemaan aikataulua, laatua ja alkuperää käyttämiemme elementtien osalta, mikä takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja jäljitettävyyden. 

Parempi tuotto maksimoidun tuottavuuden ja minimoitujen seisokkien avulla

Parempi tuottavuus tarkoittaa parempaa tuottoa. Onnistuaksemme siinä valvomme järjestelmää innovatiivisten ratkaisujemme ja CCTV-tekniikkamme avulla, minkä ansiosta voimme havaita ja ehkäistä tulevat ongelmat. 

Kun ongelmat voidaan estää, tuotantolaitoksesta saadaan paras hyöty irti. Teemme työmme organisoidusti ja suunnittelemme kaiken kunnossapidon siten, että seisokit voidaan minimoida. 

Vesijärjestelmät ovat Veolian ydinaluetta, ja olemme hankkineet kokemusta eri puolilta maailmaa useiden vuosien ajan. Voimmekin tarjota laajasti erilaisia toimintoja, jotka kattavat kaikki tarpeenne vesi-, energia- ja jätteenkäsittelyasioissa.

Yhteiskuntavastuu

Ympäristö on Veolian arvontuoton ytimessä. Siksi tehostamme verkostoanne ja autamme teitä toimimaan ympäristöystävällisemmin koko ajan. Koska olemme resurssienkäsittelyn ammattilaisia – ennen kaikkea veden- ja jätteenkäsittelyn energiatehokkuuden – voimme löytää älykkäitä ratkaisuja, jotka optimoivat resurssejanne ja tehostavat laitteitanne. Sen ansiosta järjestelmienne laatu ja kaikkien työntekijöidenne työympäristö paranee samalla, kun ympäristövaikutukset pienenevät ja toiminnan hyväksyntä kasvaa. 

Sertifikaattimme

 

Ota yhteyttä

Antti Kokko | Head of Sales and Business Development

+358 44 7012350

[email protected]​​​​​​​