Veolia Services Suomi Oy

Veolia Services Suomi Oy operoi Kilpilahdessa sijaitsevaa voimalaitosta ja vastaa laitoksen kunnossapitosta. 

Neste, Veolia ja Borealis ovat sopineet yhteisyrityksestä, joka rakentaa yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen jalostamon ja Borealiksen petrokemiantuotannon tarpeisiin Porvoossa. Laitos tuottaa höyryä ja muita käyttöhyödykkeitä. Neste ja Veolia omistavat Kilpilahti Power Plant Limited-nimisestä ("KPP") yhteisyrityksestä kumpikin 40 % ja loput 20 % omistaa Borealis.

Veolia Services Suomi Oy toimii öljy- ja petrokemian teollisuuden sopimuskumppanina Porvoon Kilpilahdessa. VSS operoi ja kunnossapitää alueen voimalaitoksia. Uuden rakenteilla olevan voimalaitoksen höyryntuotantokapasiteetti on 450 MW ja sähköntuotannon 30 MW. Veolia Services Suomi Oy on Veolia Nordic Ab:n (100 %) tytäryhtiö.

 

Haluatko kuulla lisää meistä ja palveluistamme?

Voimalaitospäällikkö Mika Repka
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 40 172 6669

Henkilöstöpäällikkö Maija Paterson
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 40 172 7078

Kunnossapitopäällikkö Juha Kujala
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 50 389 4500

Hallintoassistentti Nienke Palm
Veolia Services Suomi Oy
[email protected]
+358 40 172 1117