Ilona Järveläinen on nimitetty Veolia Suomen strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 9.10.2023 alkaen

Diplomi-insinööri Ilona Järveläinen on nimitetty Veolia Suomen strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 9.10.2023 alkaen. 

 

Ennen siirtymistään Veolian palvelukseen hän on työskennellyt mm. St1 Nordic Oy:ssä ja St1 Oy:ssä biopolttoaineisiin, biotuotteisiin ja liiketoiminnan kehitykseen liittyvien tehtävien parissa.    

 

Uudessa tehtävässään Ilona vastaa Veolia Suomen kasvun mahdollistamisesta kehittämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä muun johdon kanssa. Hän raportoi toimitusjohtaja Tomi Ihalaiselle ja on Veolia Suomen johtoryhmän jäsen.