Veolia Suomi

TÄMÄ ON VEOLIA

Veolia auttaa kuntia ja yrityksiä hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Keskitymme kierrätys-, vesi- ja energiaratkaisuihin sekä teollisuuden tukipalveluihin.  

Optimoimalla resurssien käyttöä voimme auttaa yritystäsi säästämään rahaa ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Pohdimme yhtä paljon myös arkea. Huolehdimme, että ihmisillä on puhdasta juomavettä ja lämpöä. Keräämme ja kierrätämme eri materiaaleja sekä huolehdimme teollisuuskiinteistöistä ja teknisestä infrastruktuurista. Asiakkaana saat käyttöösi suuren yhtiön resurssit ja globaalin toiminnan, pitkän kokemuksen ja tutkimusosaston. Samaan aikaan saat myös paikallisen toimijan joustavuuden ja nopean reagointikyvyn.

 

VEOLIA POHJOISMAISSA

Pohjoismaissa meillä on toimipisteitä Trelleborgista Kiirunaan ja Oslosta Helsinkiin - ja siinä välissä paikallisten toimipisteiden verkosto. Tarjoamme kierrätys-, energia- ja vesiratkaisujen lisäksi myös teollisuuden tukipalveluita. Keskitymme erityisesti tekniseen kunnossapitoon ja projekteihin sekä teollisuussaneeraukseen ja tehdaspalveluihin, joissa työskentelemme tiiviisti suomalaisen prosessiteollisuuden parissa.

Pohjoismaiden liikevaihtomme on 3,6 miljardia kruunua, työllistämme 1 200 henkilöä, ja emoyhtiönämme toimii Veolia Nordic AB. Toimipisteitämme on Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Lue lisää yhtiörakenteestamme

Jotta voisimme jatkossakin olla maailman johtavia yhtiöitä kestävyysasioissa, meidän on pysyttävä tekniikan, tutkimustyön, lainsäädännön ja laadukkaan työn etulinjassa. Sertifikaattiemme ansiosta voimme taata ja kehittää jatkuvasti työtämme. Veolia on yksi harvoista pohjoismaisista yhtiöistä, joilla on ISO 55001 -sertifikaatti (omaisuuden hallinta). Lue lisää sertifikaateistamme.

 

Veolian sertifioitu toimintajärjestelmä on laatu-, ympäristö- ja työympäristötyömme perusta.

Veolia on kokonaisvaltainen kumppani – autamme kaikessa vesi-, energia-, teollisuussaneeraus- ja kierrätystoiminnassa suunnittelusta toteutukseen.

Veolian Pohjoismaiden pääkonttori sijaitsee Tukholmassa osoitteessa Norra Stationsgatan 67. Siellä sijaitsee myös johtomme. Lue lisää Pohjoismaiden johtoryhmästämme.

 

Liiketoiminta-alueemme

Toimintamme koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: Technical Management, Industrial Services, Utility Solutions ja Recycling Solutions.

 

VEOLIA MAAILMALLA

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä ja työllistää lähes 178 894 henkilöä eri puolilla maailmaa. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta he voisivat hyödyntää resurssejaan mahdollisimman hyvin - keskitymme erityisesti kierrätys-, teollisuuspalvelu-, vesi- ja energiaratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja teollisuudessa.
Veolia Environnement SA listattu Pariisin pörssiin (Euronext: VIE), ja konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 26,01 miljardia euroa.

Veolia perustettiin Ranskassa 1800-luvun puolivälissä vesijohtoyrityksenä, ja pitkään toimitimmekin koko Ranskaan puhdasta vettä. Puhtaasta vedestä huolehtiminen on edelleen osa toimintaamme, mutta olemme laajentaneet näköpiiriämme, ja nykyään huolehdimme kaikenlaisista resursseista. Olemmekin tällä hetkellä maailman johtavia yrityksiä niin veden, energian kuin kierrätyksen alalla.

Water

Toimitamme juomavettä 95 miljoonalle ihmiselle

Huolehdimme 67 miljoonan ihmisen jätevedestä

Huolehdimme 3362 vedenkäsittelylaitoksesta

Huolehdimme 2737 jätevedenpuhdistamosta

Waste management

464,948 kaupallista toimijaa asiakkaana

47 miljoonaa tonnia kierrätettyä jätettä

685 jätteenkäsittelylaitosta

Vastaamme 40 miljoonan ihmisen jätteiden käsittelystä kuntien piirissä

Energy

45,806 lämpö- ja jäähdytyskohteen käyttö ja huolto

611 lämmitys- ja jäähdytysverkostoa

Tuotanto 43 miljoonaa megawattituntia 

2357 teollisuuslaitoksien operointi

Resourcing the world

Haluamme edesauttaa siirtymistä resurssien kertakulutuksesta maailmaan, jossa kiertotalous ja kierrätys ovat keskiössä. Siksi suunnittelemme ja toteutamme ratkaisuja, jotka parantavat resurssien saatavuutta, ja samalla myös uudistamme ja vaihdamme niitä.


Osaamisemme veden, energian ja kierrätyksen saralla tekee meistä vahvan ja innovatiivisen kumppanin, joka edesauttaa kehitystä ja ihmisten hyvinvointia sekä auttaa luomaan parempia ja tehokkaampia yrityksiä ja alueita.

Maailman luonnonvaroja kulutetaan hurjaa vauhtia. Se ei tarkoita ongelmia ainoastaan yrityksille ja yhteiskunnalle vaan uhkaa koko olemassaoloamme.

Veolia toimii eri puolilla maailmaa, ja meillä on ratkaisuja lähes kaikkeen, mikä auttaa meitä säästämään luonnonvarojamme.

Lue lisää Veoliasta ja työstämme maailman hyväksi.

 

MISSIOMME

Ehtyvät luonnonvarat vähenevät samaan aikaan, kun väestö kasvaa jatkuvasti yhä urbaanimmassa maailmassa. Lisäksi ilmastoon liittyvät ongelmat ovat kohtalonkysymys koko maailman väestölle. 


Meidän täytyy pohtia suhtautumistamme luonnonvaroihin ja kehittää uusia kestävämpiä, tehokkaampia ja tasapainoisempia yhteiskunnallisia talouskasvun malleja ja ideoita.  


Veolialla on 160 vuoden kokemus vesi-, energia- ja jäteratkaisuista, joten voimme soveltaa innovatiivisuuttamme edistääksemme kehitystä ja ihmisten hyvinvointia – ja samanaikaisesti parantaa yritysten ja kuntien suorituskykyä. Kun halutaan siirtyä resurssien kertakulutuksesta kohti kiertotalousmallia, jossa resursseja vapautetaan, otetaan talteen ja luodaan uudelleen, Veolia on avainasemassa tarvittavien ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Resourcing the World

Siten Veolia ja kaikki työntekijämme auttavat maailmaamme - vaalimme arvokkaita resurssejamme ja annamme niille uuden elämän. Veolia on ainutlaatuinen kumppani, joka luo kestävää arvoa resursseja vapauttamalla, talteen ottamalla ja luomalla uudelleen.

Resurssien vapauttaminen

Veolia tarjoaa ratkaisuja, jotka vaativat vähemmän resursseja, sekä toimivat tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Resurssien talteenotto

Veolia kehittää menetelmiä, jotka suojelevat resursseja ja optimoivat niiden käyttöä, mutta takaamme kuitenkin laadun ja hyödyn.

Resurssien uudelleenluominen

Veolia kierrättää resursseja ja luo uusia käyttöalueita tai korvaa neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Se vähentää ympäristövaikutusta, luo uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja pienentää yhteiskunnan kuiluja.

Arvomme

ARVOMME

Arvomme kertovat tavastamme työskennellä kestävän yhteiskunnan sekä viihtyisän ja kehittyvän työpaikan eteen:

Vastuu
Jokainen täyttää velvollisuutensa ja tekee sen turvallisesti.

Yhteisöllisyys

Tuemme toisiamme ja pidämme huolta ympäristöstämme. 

Kunnioitus
Kunnioitamme toisiamme ja näemme moninaisuuden rikkautena.  

Innovatiivisuus
Kehitämme räätälöityjä ratkaisuja, joita parannamme jatkuvasti.

Asiakaslähtöisyys

Rakennamme pitkäaikaisia kumppanuuksia käymällä aktiivista dialogia asiakkaidemme kanssa.

Veolian yhteiskuntavastuu

Peruspalveluiden takaaminen ja jakaminen sekä resurssien säästäminen seuraaville sukupolville ovat suuria ja merkittäviä haasteita yhteiskunnallemme. Me Veolialla suhtaudumme yhteiskuntavastuuseen vakavasti ja kunnianhimoisesti voidaksemme saavuttaa nämä tavoitteet. Meille on tärkeää pysyä nyky-yhteiskunnassa toimivana ja kasvavana yrityksenä, joka auttaa kehittämään myös asiakkaidensa yhteiskuntavastuullisuutta.
Veolia-konserni on tunnistanut tärkeimmät asiat yhteiskuntavastuustrategiassaan, ja olemme päättäneet nojautua yhteiskuntavastuutoiminnassamme kolmeen pääkohtaan: kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja työntekijöidemme hyvinvointiin.

Kestävä kehitys

 • Luonnonvarojen kestävää käyttöä kiertotalouden kautta
 • Taistelua ilmastonmuutosta vastaan
 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja palauttamista
   

Kestävä kasvu

 • Uusien suhteiden ja arvoa luovien mallien rakentamista osakkaidemme kanssa
 • Alueellisen kehityksen edesauttamista
 • Terveydelle ja inhimilliselle kehitykselle välttämättömien palveluiden tarjoamista ja säilyttämistä
   

Työntekijöillemme

 • Turvallisen ja terveen työympäristön varmistamista
 • Jokaisen työntekijän ammatillisen kehityksen ja sitoutumisen edistämistä
 • Moninaisuuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamista yrityksessä
   

Lue lisää Veolian yhteiskuntavastuusta