Miika Jokinen on nimitetty Veolia Suomen uuden biopolttoaineet ja biokemikaalit liiketoiminta-alueen johtajaksi

Miika Jokinen on nimitetty Veolia Suomen uuden biopolttoaineet ja biokemikaalit liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.9.2023 alkaen

Veolia toimii ekologisen muutoksen edelläkävijänä. Uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi olemme perustaneet Suomeen uuden liiketoiminta-alueen.  Tämä Biopolttoaineet ja biokemikaalit -liiketoiminta-alue kehittää teknologioita ja tuotantoa, joilla edistetään kiertotaloutta ja pienennetään globaalia ilmastovaikutusta. Uuteen liiketoiminta-alueeseen kuuluva, Äänekoskelle vuonna 2024 valmistuva biometanolilaitos jatkojalostaa Metsä Fibren biotuotetehtaan sivuvirtoina syntyvän metanolin muun muassa biopolttoaineeksi liikennekäyttöön.

Diplomi-insinööri Miika Jokinen on nimitetty Veolia Suomen Biopolttoaineet ja biokemikaalit -liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.9.2023 alkaen. Ennen siirtymistään Veolian palvelukseen hän on toiminut liiketoimintajohtajana mm. Anora Group Oy:ssä ja Altia Oyj:ssä sekä Repolar Pharmaceuticals Oy:n toimitusjohtajana.

Uudessa tehtävässään Miika vastaa uuden liiketoiminta-alueen toiminnan kehittämisestä sekä Äänekoskelle rakenteilla olevan tuotantolaitoksen kaupallisesta toiminnasta ja asiakassuhteista. Hän raportoi toimitusjohtaja Tomi Ihalaiselle ja on Veolia Suomen johtoryhmän jäsen.